ENGLISH|نقشه سایت
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
اخبار کوتاه

هدف كلي پژوهش حاضر تعيين رابطه بين خلاقيت مديران و مديريت ارتباط با مشتري با وفاداري مشتري در باشگاه­هاي بدنسازي شهر اصفهان بود. جامعه آماري پ‍ژوهش حاضر را تمام مديران و مشتريان باشگاه­هاي بدنسازي شهر اصفهان تشكيل خواهند داد كه تعداد مديران برابر با 65 نفر و تعداد مشتريان براساس كارت بيمۀ ورزشي صادر شده در باشگاه­هاي بدنسازي750 نفر بود كه براساس جدول مورگان حجم نمونه 254 نفر برآورد شد، روش نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي بود. در پژوهش حاضر از پرسشنامه­هاي خلاقيت عابدي و همكاران، پرسشنامه­ مديريت ارتباط با مشتري مومني و همكاران و پررسشنامۀ وفاداري مشتري تيلور و همكاران استفاده شد. يافته­هاي حاصل از تحليل همبستگي نشان داد كه بين خلاقيت مديران و مديريت ارتباط بامشتري با وفاداري مشتري در باشگاه­هاي بدنسازي شهر اصفهان رابطه مستقيم و معناداري (01/0>p ،654/0=r) وجود دارد. بنابراين، به مديران سازمان­هاي ورزشي پيشنهاد مي­شود به خلاقيت به عنوان متغيري مهم و تاثيرگذار در مديريت ارتباط با مشتري و وفاداري مشتريان توجه ويژه­اي داشته باشند.

تعداد بازدیدکنندگان امروز 47 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 514 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 696424 تعداد کاربران بر خط 6 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد..
Powered by DorsaPortal