ENGLISH|نقشه سایت
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
اخبار کوتاه
آیین نامه
تغيير رشته

 

ماده 59 : دانشجو در طول دوران تحصيل در صورت داشتن كليه شرايط زير با موافقت واحد دانشگاهي مربوط و تصويب سازمان مركزي مي تواند به رشته ديگري در همان گروه آزمايشي‌ ( منظور آزمون ورودي ) تغيير رشته دهد.
 
1 – 59 – ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
 
2-59 متقاضي حداقل 12 واحد در دوره كارداني و 24 واحد در دوره كارشناسي را گذرانده باشد.
 
3- 59 – ميانگين كل واحدهاي گذرانده متقاضي كمتر از 12 نباشد.
 
4-59- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه كمتر نباشد.
 
5-59 – با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل متقاضي امكان گذراندن واحدهاي درسي رشته جديد را داشته باشد.
 
تبصره 1 : تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.
 
تبصره 2 : تغيير رشته دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته مجاز نيست.
 
تبصره 3 : تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني شده، موكول به احراز شرايط مربوط است.
 
ماده 60 : دانشجو درهريك از مقاطع تحصيلي تنها يكبار مي تواند تغيير رشته دهد.
 
ماده 61 : در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اوايل نيمسال، در رشته جديد نام نويسي كند.
 
تبصره :‌عدم نام نويسي دانشجو در رشته جديد به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي گردد و دانشجو در طول دوران تحصيل حق تغيير رشته مجدد نخواهد داشت.
 
ماده 62 : چنانچه تغيير رشته دانشجو، انتقال وي را از يك واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگر ايجاب كند، متقاضي علاوه بر دارا بودن شرايط تغيير رشته، بايد واجد شرايط انتقال نيز باشد.
 
ماده 63 : واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو، توسط گروه آموزشي رشته مورد تقاضا، بررسي و برابر ضوابط ( ماده 67 آيين نامه ) معادلسازي مي گردد.
 
تبصره 1 : چنانچه تعداد واحدهاي درسي يا دروس پذيرفته شده از دانشجو، بيش از تعداد واحدهاي درسي همان درس يا دروس در رشته جديد باشد،‌ تعداد واحدهاي آن درس يا دروس در رشته جديد محاسبه خواهد شد.
 
تبصره 2 : دوس پذيرفته شده، در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل نمرات در پايان تحصيل منظور مي گردد.
 
تبصره 3 : در صورتي كه تعداد واحدهاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از دانشجوسلب كند، تغيير رشته عملي نخواهد شد.
 
ماده 64 : چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دجار بيماري يا سانحه اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و با بهره گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق نظر كميسيون پزشكي دانشگاه از دست بدهد، مي توان براساس مفاد اين فصل به رشته ديگري كه متناسب با نزديك ترين رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمايشي باشد، تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 59 ( به استثناء بند1 ) و ماده 62 اين آيين نامه معاف مي باشد.
 
تبصره : در مواردي كه نقص عضو يا بيماري دانشجو به گونه اي باشد كه وي در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط نتواند ادامه تحصيل دهد، شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مربوط، پس از بررسي كامل تقاضاي دانشجو، پيشنهاد خود را در مورد تغيير رشته دانشجو به گروه آزمايشي ديگر به همراه مدرك مورد استناد جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه به سازمان مركزي ارسال مي كند، تصميم شوراي آموزشي دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.
 
ماده 66 : آموزش واحد دانشگاهي حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا، درخواست متقاضي را مورد بررسي قرارداده و پرونده تكميل شده دانشجو را به همراه ريز نمرات، بر حسب مورد به گروه آموزشي مورد تقاضا يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ارسال مي كند. گروه يا شوراي آموزشي واحد دانشگاهي موظف است حداكثر دو هفته از تاريخ دريافت مدارك، نتيجه را به آموزش واحد دانشگاهي اعلام كند. در صورت موافقت با تغيير رشته ، واحد دانشگاهي مراتب را به همراه كليه مدارك، جهت تصويب نهايي به سازمان مركزي ارسال مي كند. سازمان مركزي موظف است حداكثر يك هفته قبل از شروع نام نويسي، نتيجه را به واحد دانشگاهي اعلام دارد.
 
( ياد آوري : فصل سيزدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمي شود).
 
1390/10/05
تعداد بازدیدکنندگان امروز 287 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 362 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 775245 تعداد کاربران بر خط 4 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد..
Powered by DorsaPortal