ENGLISH|نقشه سایت
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
اخبار کوتاه
آیین نامه
نظام درسی

ماده 12 : هر درس، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای یک نیمسال تحصیلی ارایه می شود.

ماده 13 : دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی، پایه اصلی و تخصصی تقسیم می شود.

1-13 – دروس عمومی ، به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود.گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.

2-13- دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارایه می شود.

3-13- دروس اصلی ، اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهد.

4-13 – دروس تخصصی ، به منظور افزایش توان علمی و عملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد.

ماده 14 : هر درس از نظر تبادل با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل مستقیم می شود.

1-14- درس مستقل ، درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.

2-14 – درس وابسته ، درسی است که انتخاب آن با گذراندن و یا انتخاب درس یا دروس دیگری ملازمه دارد. از این حیث، دروس وابسته از نظر انتخاب به دروس پیش نیاز ( انتخاب درس مقدم) و دروس هم نیاز ( انتخاب همزمان دروس) تقسیم می شود.

ماده 15 : درس از جنبه انتخاب، به الزامی و اختیاری تقسیم می شود.

1-15- درس الزامی، درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

2-15- درس اختیاری، درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند.

ماده 16 : درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری و عملی و نظری – عملی تقسیم می شود.

1-16 – درس نظری، حاوی مجموعه ای از دانش هاست که به صورت خطابه، کنفرانس ، سمینار و بحث و گفتگو تعلیم داده می شود.

2-16- درس عملی ، حاوی مجموعه مهارت هایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین ، عملیات کارگاهی آزمایشگاهی، بیمارستانی و صحرایی است.

3-16 – درس نظری – عمیل مجموعه دانش ها و مهارت هایی است که به هر دو صورت فوق توأماً تدریس می شود.

ماده 17 : در تمامی واحدهای دانشگاهی برای یک رشته معین، برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود.

1390/10/05
تعداد بازدیدکنندگان امروز 302 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 362 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 775260 تعداد کاربران بر خط 7 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد..
Powered by DorsaPortal