ENGLISH|نقشه سایت
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
اخبار کوتاه
اخبار دانشگاه
دوره ها وکارگاههای آموزشی – پژوهشی

" پژوهش اثر بخش ، فناوری ارزش آفرین ، رونق تولید "

حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه مجلسی  به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش سال1398

دوره ها وکارگاههای آموزشی پژوهشی برگزار می نماید :

ردیف

نام کارگاه

ارائه دهنده

تاریخ

روز و ساعت

مکان

1

آشنایی با اختلالات شخصیت

دکتر مریم کدخدایی

18/09/98

دوشنبه 12:45 الی 16:30

دانشکده مدیریت و حسابداری

2

خلاقیت و نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری

ایمان باقری

20/09/98

چهارشنبه 13:30 الی 15:30

دانشکده مدیریت و حسابداری

3

پروتکل مداخله راهنمای آموزش هوش هیجانی به معلمان

Designing an Emotional Intellingence (EQ) Training Program for Teachers

دکتر عباس روحانی

21/09/98

پنجشنبه 08:30 الی 11:30

دانشکده مدیریت و حسابداری

4

کاربرد برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته در بحران های مدیریت ورزشی

دکتر الهام مشگل گشا

21/09/98

پنجشنبه 08:30 الی 10:30

دانشکده مدیریت و حسابداری

5

آموزش روش های تحقیق کیفی داده بنیاد

دکتر سجاد خالوزاده

21/09/98

پنجشنبه 10 الی  12

دانشکده مدیریت و حسابداری

6

نقش فعالیت های ورزش به عنوان فوق برنامه در ارتقاء کیفیت زندگی

دکتر حسام اشراقی

21/09/98

پنجشنبه 10:30 الی 12

دانشکده مدیریت و حسابداری

7

کارگاه مقاله نویسی و پروپوزال نویسی

دکتر سیدمحمدرضا میراحمدی

21/09/98

پنجشنبه 13:30 الی 15:30

دانشکده مدیریت و حسابداری

8

چهارچوب مفهومی تربیت بدنی رشدی

دکتر زهرا سرجوئی

24/09/98

یکشنبه 10 الی 12

دانشکده مدیریت و حسابداری

9

استانداردهای جدید حسابداری

دکتر میثم فروغی

27/09/98

چهارشنبه 10 الی 12

دانشکده مدیریت و حسابداری

10

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

دکتر مریم ترابی

28/09/98

پنجشنبه 08:30 الی 10:30

دانشکده مدیریت و حسابداری

11

راههای مبارزه با پولشویی

محمد صفائیان

28/09/98

پنجشنبه 10 الی  12

دانشکده مدیریت و حسابداری

12

کارگاه Excel

دکتر زهرا قلج بیگی

28/09/98

پنجشنبه 10:30 الی 12:30

دانشکده فنی و مهندسی

13

حسابرسی عملیاتی

دکتر محسن صادقی

28/09/98

پنجشنبه 13 الی 15

دانشکده مدیریت و حسابداری

14

آموزش مدلهای کمی مانند خوشه بندی

دکتر سیدمحمدرضا میراحمدی

28/09/98

پنجشنبه 13 الی 15

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

ردیف

نام کارگاه

ارائه دهنده

تاریخ

روز و ساعت

مکان

1

آشنایی با شیر آلات صنعتی

دکتر شهروز شمس

19/09/98

سه شنبه 08:30 الی 10:30

دانشکده فنی و مهندسی

2

پیشگیری از جرایم سایبری و رایانه ای

پلیس فتا (باشگاه پژوهشگران)

19/09/98

سه شنبه 09 الی 11

دانشکده فنی و مهندسی

3

متریال شناسی در معماری ایران

مهندس جعفر برومند

19/09/98

سه شنبه 13:15 الی 14:30

دانشکده فنی و مهندسی

4

هندسه در معماری اسلامی

سعید آقابیگی

19/09/98

سه شنبه 14:45 الی 16

دانشکده فنی و مهندسی

5

زیبایی شناختی در ریاضیات

دکتر راضیه کتابچی

20/09/98

چهازشنبه 8:30 الی 9:30

دانشکده فنی و مهندسی

6

کارگاه آموزشی HTML

دانشجو رضا بهرامی

20/09/98

چهازشنبه 10 الی 12

دانشکده فنی و مهندسی

7

آمار توصیفی در روانشناسی با استفاده از نرم افزار SPSS

دکتر مریم ترابی

20/09/98

چهارشنبه 13 الی 15

دانشکده فنی و مهندسی

8

مفاهیم و تکنیکهای مدیریت زمان

دکتر پرستو شاه سمندی

20/09/98

چهارشنبه 13:30 الی 15:30

دانشکده فنی و مهندسی

9

بررسی تکنولوژی های نوین ساخت مدارهای مجتمع

دکتر مهران عمادی

21/09/98

پنجشنبه 08:30 الی 10:30

دانشکده فنی و مهندسی

10

مدیریت مراجع در گزارشهای علمی

دکتر کیوان محبی

21/09/98

پنجشنبه 08:30 الی 10:30

دانشکده فنی و مهندسی

11

آشنایی با نرم افزار Expert Choice

دکتر پرستو شاه سمندی

21/09/98

پنجشنبه 10:30 الی 12:30

دانشکده فنی و مهندسی

12

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

دکتر فرهاد نوابی فر

21/09/98

پنجشنبه 11 الی 13

دانشکده فنی و مهندسی

13

استفاده از نرم افزار متلب جهت آنالیز و طراحی فرآیندهای ساخت مدارهای مجتمع

دکتر مهران عمادی

21/09/98

پنجشنبه 13:30 الی 15:30

دانشکده فنی و مهندسی

14

نگارش و ویرایش

دکتر حسین جلالی

21/09/98

پنجشنبه 13:30 الی 14:30

دانشکده فنی و مهندسی

15

آشنایی با چرخه علم فناوری و نوآوری دانشگاه

دکتر حمیدرضا روناسی

25/09/98

دوشنبه 08:30 الی 10

دانشکده فنی و مهندسی

16

آموزش برنامه ریزی تولید با MSP

دانشجو خانم دانشمند

25/09/98

دوشنبه 10 الی 12

دانشکده فنی و مهندسی

17

فناوریهای صنعت ساز به عنوان موتور محرک خوشه های صنعتی

دکتر فرشید سهیلی

25/09/98

دوشنبه 10:30 الی 12

دانشکده فنی و مهندسی

18

آینده پژوهی در طراحی و خلق کسب و کار های جدید

دکتر مجتبی فدایی

25/09/98

دوشنبه 13:30 الی 15

دانشکده فنی و مهندسی

19

آشنایی با QFD (بسط عملکرد کیفیت)

دکتر حمید ناظمی

26/09/98

سه شنبه 08:30 الی 10:30

دانشکده فنی و مهندسی

20

برگزاری مسابقه عکاسی با محوریت ایمنی و بهداشت شغلی

انجمن صنایع

26/09/98

سه شنبه

دانشکده فنی و مهندسی

21

کاربردها و زبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی

مهندس فریبا مجیدی

27/09/98

چهارشنبه 08:30 الی 10:30

دانشکده فنی و مهندسی

22

آشنایی با نرم افزار Net Logo

مهندس ایده آذری

27/09/98

چهارشنبه 10 الی 12

دانشکده فنی و مهندسی

23

انواع روشهای یادگیری

مهندس فریبا مجیدی

27/09/98

چهارشنبه 11 الی 13

دانشکده فنی و مهندسی

24

آموزش نرم افزار مونتاژ فیلم Edius

مهندس زهرا میریان

27/09/98

چهارشنبه 14:30 الی 16:30

دانشکده فنی و مهندسی

25

کار با نرم افزار Business Plan Pro

مهندس فریده فروغی

27/09/98

چهارشنبه 14:30 الی 16

دانشکده فنی و مهندسی

26

تفکر سیستمی و مدلهای ذهنی

دکتر پرستو شاه سمندی

27/09/98

چهارشنبه 13 الی 15

دانشکده فنی و مهندسی

27

شایعه در فضای مجازی

مهندس سنمار

27/09/98

چهارشنبه 13 الی 15

دانشکده فنی و مهندسی

28

برگزاری مسابقه علمی

انجمن مکانیک

27/09/98

چهارشنبه 12

دانشکده فنی و مهندسی

29

کاربرد ریزموج فتونیک در سیستمهای دفاعی

دکتر حسین امامی

28/09/98

پنجشنبه 08:30 الی 11:30

دانشکده فنی و مهندسی

30

روشهای افزایش امنیت سیستمهای کامپیوتری

دکتر محمدرضا رمضانپور

28/09/98

پنجشنبه 08:30 الی 10:30

دانشکده فنی و مهندسی

31

کارگاه Excel

دکتر زهرا قلج بیگی

28/09/98

پنجشنبه 10:30 الی 12:30

دانشکده فنی و مهندسی

32

طراحی مدارهای میکروالکترونیک با نرم افزار پروتئوس

دکتر مهران عمادی

28/09/98

پنجشنبه 13:30 الی 15:30

دانشکده فنی و مهندسی

33

ذخیره سازی اطلاعات بر بستر Blockchain با استفاده از تکنولوژی Hyperledger Fabric

دانشجو علی نصوحی

28/09/98

پنجشنبه 13 الی 14:30

دانشکده فنی و مهندسی

34

آشنایی با Docker

دانشجو علی نصوحی

28/09/98

پنجشنبه 14:30 الی 16

دانشکده فنی و مهندسی

35

برگزاری ارائه ایده های خلاقانه

کل دانشجویان با همکاری باشگاه پژوهشگران و انجمن ها

28/09/98

پنجشنبه

دانشکده فنی و مهندسی

تعداد بازدیدکنندگان امروز 106 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 422 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 491260 تعداد کاربران بر خط 10 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد..
Powered by DorsaPortal